Kee Anchor

Kee Anchor® modulsystem består av motvikter som används tillsammans med personlig skyddsutrustning enligt EU:s senaste föreskrifter. Kan användas på takmaterial – i vått och torrt!

Kee Anchor® modulsystem är designat för att tillåta full rörelsefrihet på tak där det saknas permanent skyddsräcke, såsom KeeGuard® eller annan typ av förankring. Kee Anchor® är lösningen på problemet för mindre, enstaka underhållsarbete på tak. Systemets komponenter är designade för en enkel platsmontering och för transportering mellan olika arbetsplatser.
Ännu en fördel med Kee Anchor® modulsystem är att vikterna även används till det fristående skyddsräcket KeeGuard®. Detta innebär från att ha en säker förankringspunkt medan man monterar skyddsräcket flyttas motvikterna över till Kee Anchor® allteftersom förankringspunkterna demonteras. Som en extra säkerhetsåtgärd är undersidan på vikterna försedda med ett glidkydd av gummi. Med Kee Anchor® modulsystem får man en pålitlig lösning för höjdarbete med minimalt underhållsarbete och som inte fodrar specialverktyg, svetsning, bockning, gängning eller borrning genom taket. Alla komponenter är varmförzinkade för en ökad beständighet och låsskruvarna som används i kopplingarna är härdade och täckta med ett KeeKoat® skyddslager.

• Kee Anchor™ modulsystem har testats oberoende av två
ledande provningsanstalter, Lloyd’s British och Apave.
• Överensstämmer med kraven för personlig skyddsutrustning
89/686/EEC och är testad i enlighet med NF EN 795:1996/
Lagförslag A1:December 2000 (likvärdigt pr EN 795:2003 klass E), BS 7883 klass E och ISO 14567.
• Kee Anchor™ modulsystem kan användas på
tak upp till 5 graders lutning.
• Vikterna till Kee Anchor™ används även till det fristående skyddsräcket KeeGuard®.
• Passar för användning på tak med olika tätskikt.
• Korrosionsskydd som minimerar serviceunderhållet.
• Enkel montering.
• Lämplig för användning tillsammans med linor och falldämpare som överensstämmer med EN 354, EN 355 och EN 360.