Kee Dome

Kee Dome™, är ett kollektivt, fristående skyddsräcke att använda runt takfönster, ljusbrunnar och kupoler upp till storleks yta 2m x 2m. Kee Dome™ modulsystemet tillåter byggnadsentreprenör och underhållspersonal att arbeta enkelt och säkert utan risk att falla igenom glasade ytor.

Kee Dome™ modulsystem kännetecknas av att ett antal standard komponenter som enkelt och snabbt monteras ihop runt den angivna platsen på kort tid. Systemet består av hörnstolpar, hand-, foträcke med tillhörande 90º hörnkoppling och specialfötter från återvunnen PVC med låsringar. Stålrören monteras med kopplingarna till ett skyddsräcke.

De justerbara låsringarna på fötterna används till att fixera stolparna vid hörnen, som kan vara upp till 2m x 2m. Som ett resultat av denna montering har man nu ett fristående skyddsräcke utan skador på tätskiktet.

Trots att det nya Kee Dome™ modulsystem är designat som en permanent lösning kan det demonteras, flyttas och återuppbyggas vid behov. Konstruktionen erbjuder den maximala tillåtna horisontella lasten på 300 N/m och överensstämmer med den svenska standarden för skyddsräcke SS-EN ISO 14122-3. Systemet är lämpat för användning på alla typer av tak med en maximal lutningsvinkel på 3º.

• Uppfyller kraven enligt EN 14122-3
• Passar takfönster, ljusbrunnar och kupoler med sarg
• Enkel installation
• Förstör inte takskiktet eller sargen
• Gummi och varmförzinkat gods för en underhållsfri konstruktion
• Räcket kan beställas i vilken RAL-kulör som helst
• Pålitligt kollektivt skydd