Kee Mark

Kee mark är en fristående avgränsning som utformats för att tillfälligt särskilja människor från faror.

Enkel flyttbar design
När en snabb avgränsning krävs, är Kee Mark är den perfekta lösningen. Den enkla moduluppbyggnaden gör en underlättad installationen och fördelning. Den röda och vita plast kedja är väl synlig och skapar en tydlig avgränsning.

* Tillförlitlig kollektiv säkerhetslösning
* Snabb montering runt-området
* Utformad som en permanents lösning, men kan lätt demonteras, flyttas och återanvändas på annan plats.
* Hållbara förzinkade stålstolpar och tunga gummibasvikter
* Enkel modulkonstruktion
* Enkel eller dubbel kedjan finns som alternativ
* Stolpar kan bli färgbelagda till ert krav