Kee Guard


KeeGuard® skyddsräcke är ett unikt, testat och godkänt, fristående modulsystem som inte förstör tätskiktet på taket. Eftersom KeeGuard® systemet är fristående lämpar det sig mycket bra till att förebygga fallrisk från tak, trapphus, öppna schakt, avspärrning av gångbanor och till många andra användningsområden där skyddsräcke krävs. KeeGuard® systemet är enkelt att installera eftersom det levereras i monteringsfärdiga satser som består av ett fåtal delar med integrerat sockelstöd. Med det nya, enkla motviktssystemet reser installatörerna upp det med minimal kraftansträngning vilket sparar både tid och kostnad där det som mest behövs. KeeGuard® systemet är säkert, pålitligt och mångsidigt, precis den kvalitet som man kan förvänta sig av en världsledande tillverkare av rörkopplingar. Eftersom det är helt fristående krävs ingen borrning eller annan åverkan på takets ytskikt. Som en extra säkerhetsåtgärd är alla ytor som kommer i kontakt med taket försedda med ett glidskydd av gummi.

Du behöver KeeGuard® skyddsräcke
Eftersom det finns lagstiftade krav på fallskydd för en säker arbetsplats för personer som ska utföra arbete på höjd. Man kan bli personligt ansvarig för en olycka om det inte finns ett korrekt och godkänt fallskyddssystem installerat.

KeeGuard® systemet som sätter standarden
KeeGuard® systemet har testats av TÜV, en av Europas ledande provningsanstalter, och de Europeiska säkerhetskraven och normerna överträffades.

• HSG-33 Health & Safety in Roof Work
• HSE Specialist Report No 15:1988
• HSE Sheet 21 “Working on Flat Roofs Protection Against Falls”
• BS 6399: Part 2 1995 Wind Code
• EU Directives & CDM Regulations
• BGV A1: 2003, BGG 928 & BGR 184
• Health, Safety & Welfare regulation 13 “Falls or Falling Objects” 1992
• EN ISO 14122: PT3
• KeeGuard modulsystem levereras av ett ISO 9001 certifierat företag