Utbildning

Att ha kunskap om varför, när, hur och om att använda fallskydd är viktigt. Både arbetsgivare och arbetstagare har ansvar att fallskydd används på rätt sätt om arbetet inte kan utföras på annat säkert sätt.

Arbetsgivaren har ansvar för att alla personer som arbetar med fallskyddsutrustning har tillräcklig kunskap om att använda denna och förstå risker som kan uppstå vid användning.

Vi går igenom med er vad ni behöver och utformar kursen efter detta så att ert behov uppfylls.