Installation

Svensk Fallskyddsteknik AB utför kompletta installationer i entreprenadform. I entreprenader ingår förslag till utformning, dimensionering, tillverkning av anpassade specialkonstruktioner och montering. Företaget installerar såväl permanenta som tillfälliga fallskyddssystem. Permanent monterade system kan bestå av skenor eller stållinor och tillfällig monterade system av stållinor eller textillinor. Stållinesystemen är främst användbara som horisontella system. Stållinan är flexibel med varierande avstånd mellan upphängningspunkter.

Hörnkomponenter finns för att monteras till in-/utvändiga hörn. Skensystemen monteras både horisontellt och vertikalt. Samtliga system är utformade så att ingen omkoppling erfodras vid upphängningspunkten.

Därtill arbetar företaget med taksäkerhet såsom anläggning av takbryggor, montering av räcken och arbetsplattformar.