$martline

$martline® är konstruerad för engångsbruk, och är dimensionerad för maximalt en person (140 kg) för en nedfirning på maximalt 80 m.$martline® är ett komplett kit som består av följande:1 nedfirningsanordning med handtag


1 lina av Aramid (olika längder finns tillgängligt)


1 karbinhake för koppling av nedfirningsanordning
och sele.


1 karbinhake för att koppla linan till slingen


1 sling till förankring på konstruktionen


1 förseglad väska - till förvaring och skydd för kitet


1 kniv


1 kort version av bruksanvisningen som alltid
förvaras i väskan.En plombering som låser kniven, kortversionen av bruksanvisningen och dragkedjan till tampen på baksidan av väskan.$martline® är en produkt som uppfyller kraven enligt EN341 trots liten volym och låg vikt. Det har blivit möjligt genom användning av specialrep tillverkat av Aramid som har hög brottstyrka och extremt hög smältpunkt 450°C.
Storlek Artikelnummer Kortnummer
15 m 157040001
25 m 157040002
40 m 157040006
60 m 157040007
80 m 157040008