Förankringskarbin, fzv

Automatisk låsning
Storlek Artikelnummer Kortnummer
53mm öppning 102050015 1002837