Karbin CS20, fzv

Manuell låsning
Storlek Artikelnummer Kortnummer
18mm öppning 102050024 1002832