Aut/man glidlås

Mycket enkelt att använda.
Med glidlåset i manuellt läge
kan användaren för hand flytta
låset längs repet och fixera sin
arbetsposition.
På det viset utsätter han sig inte
för någon fallrisk.
Längd: 30 cm.
Uppfyller kraven enligt EN353-2
Storlek Artikelnummer Kortnummer
14/16 mm 102050004 1002876